BILANȚ 2015 – POLIȚIA LOCALĂ BRAȘOV

bilant poza

Poliția Locală este percepută din ce în ce mai mult de către cetățenii urbei, drept poliția lor – a brașovenilor – ținănd cont de parteneriatul subscris cu locutorii orașului, asociere pe care instituția și-a însușit-o și a consolidat-o în 2015, chiar dacă reprezintă o structură cu relativ puțini ani de existență, comparativ cu sistemele similare de stat deja tradiționale.

Evaluarea de sfârșit de an 2015, timp in care am coordonat aceasta institutie, ilustrează faptul că Poliția Locală reușește să raporteze un 2015 cu o creștere de aproximativ 25%, evoluție înregistrată în toate domeniile de activitate, comparativ cu 2014, fie că vorbim despre Serviciul de Ordine și liniște Publică, despre Biroul de Intervenții sau despre Serviciul Rutier. Pe lângă intensele campanii de prevenție, Politia Locală Brașov a desfășurat numeroase activități pe diferite linii de muncă specifică, ce s-au soldat cu sancțiuni în cuantum de peste 450.000 de euro.

Se poate spune, cu siguranță, ca pe parcursul anului 2015, Poliţia Locală Braşov a urmărit cu prioritate crearea unei structuri poliţieneşti moderne, democratice, având ca obiectiv principal respectarea prevederilor constituţionale, a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi aplicarea întocmai a legilor şi a hotărârilor legislativului local.

 1. SERVICIUL DE ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ / BIROUL INTERVENȚII

Serviciul Ordine şi Linişte Publică, a avut ca principal obiectiv în 2015, realizarea siguranţei publice, prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale, constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale privind încălcarea normelor de convieţuire socială, stabilite prin legi sau hotărâri ale Consiliului Local. Au fost efectuate, astfel, misiuni specifice, atât în mod independent, cât și în regim mixt, zilnic, împreună cu lucrători ai Poliției Naționale și, în mod sporadic cu lucrători ai Secției 1 Poliție și Biroul Poliție Poiana Brașov.

La nivelul anului 2015, s-a înregistrat o diversificare a paletei de misiuni și activități desfășurate în comun în dispozitivele de “patrule mixte de siguranță publică”.

 

Indicatori de activitate Cantitate
Procese verbale de sancţionare contravenţională întocmite 1.421
Indicatoare rutiere instalate în urma verificărilor și constatărilor pe teren 14
Valoare totală amenzi 242.775 lei

La rândul lui, Biroul de interventii şi-a desfăşurat activitatea, în principal, pentru prevenirea infracţionalităţii şi întărirea gradului de siguranţă în cadrul comunităţii, activităţi care se regăsesc în statistici, dar şi în percepţia cetăţeanului, unul dintre cei mai importanti vectori în aprecierea oricărei instituţii publice.

Prin activităţile de patrulare, cât şi în misiunile la care au participat în 2015, această structură a constatat şi aplicat un număr de 1.756 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 649.430 lei. Printre acestea se numară:

– 435 la Legea 61/1991 – referitoare la consum de alcool în locuri publice neautorizate, tulburarea ordinii şi liniştii publice, refuz de legitimare şi alte fapte contravenţionale prevăzute de acest act normativ;

– 345 sancţiuni contravenţionale la H.C.L. 627/2007 – privind nerespectarea normelor din  Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în municipiul Braşov (împrăştierea gunoiului din recipiente, depozitarea deşeurilor de orice tip pe domeniul public, etc.);

– 473 la H.C.L. 201/2006 – referitoare la aprobarea modelului şi a procedurii de evidenţiere a abonamentelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice neamenajate; pentru desfacerea de produse

În timpul campaniei privind „Reducerea activităţilor de comerţ neautorizat” au fost verificați 108 agenţi economici, cu privire la deţinerea acordului sau autorizației de funcţionare. În urma acestor acțiuni au fost aplicate 37 de sancţiuni, conform prevederilor art. 16 (1) din H.C.L. nr. 116/2007, iar valoarea sancţiunilor a fost de 37.500 lei. De asemenea, au fost impuse si măsuri complementare pentru intrarea în legalitate a firmelor controlate, în termen de 30 de zile de la data constatării lipsei acord/autorizaţie de funcţionare.

sala

În ceea ce privește „Reducerea activităţilor de comerţ stradal, neautorizat desfăşurat pe domeniul public”, în 2015 au fost înregistrate sancțiuni în cuantum de 390.550 de lei, aplicate agenţilor economici sau persoanelor,  care nu au deținut abonament de utilizare temporară a domeniului public. La aceste acțiuni au fost dispuse și măsuri complementare, iar în baza art.3 din Legea nr.12/1990 au fost confiscate bunuri: 2.000 kg legume şi fructe, 20 kg produse piscicole, 21 kg produse apicole, 1.870 buc.mărțișoare ori 1.200 buchete de flori. Bunurile confiscate, în baza unor documente operative, au fost predate atât Bisericii Sfânta Treime din cartierul Șchei, Căminului pentru Persoane Vârstnice din cartierul Noua, cât și A.N.A.F.- Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov.

În privința îndeplinirii obiectivului legat de „Stoparea amplasării în regim neautorizat a panourilor publicitare şi a firmelor luminoase” activitățile desfăşurate de polițiștii locali s-au concretizat în următoarele rezultate:

– 14 agenți economici verificați

– 10 sancțiuni aplicate la H.C.L. nr.635/2006

valoare sancţiuni = 10.000 lei.

În vederea dezvoltării strategiei publice „Braşovul oraş curat” au fost desfășurate campanii de verificare atât în zonele de agrement (Epure, Căciulă, Pietrele lui Solomon), cât și în Stațiunea Poiana Brașov, în special în sezonul estival. Cu această ocazie, au fost aplicate peste 350 de sancțiuni contravenționale, conform prevederilor Legii 54/2012 și a HCL 627/2007, în valoare totală de 109.525 lei (aplicate celor care au campat și au facut grătare în alte zone decât în cele special amenajate sau celor ce și-au aruncat deșeurile sș reziduuiile la întâmplare).

Multe dintre acţiunile operative, desfăşurate de către poliţiştii locali s-au efectuat împreună cu operatorii de salubritate împuterniciți de către Primăria Municipiului Brașov, respectiv cu lucrători din cadrul I.G.S.U. Țara Bârsei, Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Brașov, Secțiilor 3 și 4 Poliție Brașov.

În sezonul de iarnă, în special în perioada Sărbătorilor, echipele de intervenție au acționat în vederea respectării legislației în vigoare cu privire la desfacerea, comercializarea și manipularea materialelor pirotehnice. În urma acestor acțiuni au fost prinse în flagrant nouă persoane în timp ce ofereau spre vânzare trecătorilor, articole pirotehnice. Întrucât, aceste persoane nu au putut prezenta documentele de provenienţă a articolelor pirotehnice sau autorizaţii pentru deţinere, manipulare şi comercializare de materiale pirotehnice, au fost sesizați lucrători din cadrul S.A.E.S.P. – Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov – în vederea stabilirii stării de fapt şi luării măsurilor legale care se impun pentru încălcarea prevederilor Legii nr.126/27.12.1995 republicată. Totodată, articolele pirotehnice oferite spre vânzare de către acestea (peste 6.000 buc. petarde), în baza unor documente operative au fost predate lucrătorilor S.A.E.S.P.

 1. SERVICIUL CIRCULAȚIE RUTIERĂ

În anul 2015 s-a reușit datorită managementului celor doua instituții (Poliției Locale și Poliției Municipiului Brașov), o colaborare efectivă și eficientă a structurilor de circulație rutieră.

În multe dintre intersecțiile și pe majoritatea arterelor de circulatie au putut fi văzuți în acțiune agenții Serviciului Circulaţie Rutieră/Biroului rutier, care au dirijat traficul, în 400 de astfel de cazuri. Rutieriștii Locali au operat pe teren pentru stoparea transportului de tonaj realizat fără documente (400 de sancțiuni), au acționat în apropierea indicatoarelor „Oprirea interzisă” și „Staționarea interzisă” sau în zona trecerilor de pietoni (167 sancțiuni și cu puncte penalizare conducătorilor auto opriți sau staționați pe trecerile pentru pietoni). De asemenea, au fost vizați și conducătorii auto care au oprit/staționat pe pistele pentru bicicliști din municipiu (s-au aplicat 225 sancțiuni contravenționale și cu puncte penalizare). În același timp, au fost desfășurate campanii de prevenție, urmate de acțiuni punctuale și în ceea ce privește respectarea legislației rutiere de către pietoni, în modul de traversare a străzii. La acest registru, în 2015 au fost aplicate 83 sancțiuni contravenționale.

Așadar, în cursul anului 2015 lucrătorii rutieri au aplicat 3929 sancțiuni contravenționale la regimul circulației în valoare de 546.751 de lei.

În cadrul activităților zilnice, prin aplicarea punctelor de penalizare s-au realizat și situații in care punctele atribuite au condus la suspendarea permiselor de conducere ale contravenienților în cauză, de către Inspectoratul de Poliție Județean Brașov. Totodată, amintim, faptul că în timpul desfășurării activității zilnice, lucrătorii Serviciului și Biroului Rutier au depistat un număr de patru infracțiuni la regimul circulației, respectiv conducere cu permisul suspendat.

Agentii de la Rutier au fost preocupati, în special pentru descongestionarea zonelor aglomerate (în apropierea școlilor, în timpul manifestărilor culturale, sportive ori de alta natură).

Pe durata aceleiași perioade, lucrătorii din cadrul Serviciului și Biroului Rutier au constatat, în urma verificărilor, necesitatea instalării, renunțării ori înlocuirii mai multor indicatoare rutiere, cum ar fi în zona cartierului Noua și str. 13 Decembrie. Aceste inițiative au fost dezbătute și aprobate în Comisia de Circulație din care fac parte atât reprezentanți ai administrației locale, cât și de la Inspectoratul de Poliție Brașov.

 1. SERVICIUL INSPECȚIE – CONTROL ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII

Sancţiuni aplicate conform Legii nr.50/1991(republicată):

 1. 56 de agenţi economici au fost sancţionaţi conform Legii nr.50/1991 (republicată), respectiv Legea nr.61/1990;
 2. au fost formulate 40 de plângeri penale conform Legii nr. 50/1991;
 3. șapte dispoziţii de Primar pentru desfiinţare.

Sancţiunile aplicate agenţilor economici, în număr de 144, pentru diverse abateri de la actele normative în vigoare:

 • deficienţe constatate conform H.C.L. nr.627/2007, privind lipsa contractului de salubritate şi pentru depozitarea deşeurilor din construcţii pe domeniul public
 • lipsa declaraţiei de clasificare a unităţiilor de alimentaţie publică
 • ocuparea domeniului public fără abonament sau depăşirea suprafeţelor autorizate
 • funcţionarea după orele 22.00 fără a deţine acordul notarial al vecinilor a dus la sancţionarea unor agenţi economici; (H.C.L.432/2007)
 • deficienţele constatate privind afişarea preţurilor, conform H.G. nr.947/2000;

Valoarea totală a amenzilor contravenţionale aplicate este de 359.500 de lei.

În cadrul serviciului au fost înregistrate şi soluţionate 2998 acte, au fost efectuate 1854 controale generate de reclamaţii şi sesizări adresate de către cetăţeni şi s-a dat curs la șapte campanii de control, organizate în colaborare cu reprezentanţii altor instituţii de interes local (Inspectoratul Teritorial de Muncă, Poliţia municipiului Brașov, Garda de Mediu, etc).

În domeniul achiziţiilor publice, la Politia Locala s-au achiziţionat, printre altele si BCF-uri în valoare de 199.000 lei, terminale radio portabile TETRA în valoare de 434.000 lei, dar si autoturisme prin Programul RABLA în valoare de 164.085,340 lei.

 

 

This entry was posted in Aparitii media, ARTICOLE, NOUTATI and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to BILANȚ 2015 – POLIȚIA LOCALĂ BRAȘOV

 1. Petre Ionescu says:

  Iata un vice primar care ar fi foarte bun de primar. Sa ai asa de multe realizari coordonand o structura care provoaca multe sensibilitati ,mai ales institutionale, este remarcabil si foarte greu de egalat.Ca cetatean ma simt mult mai in siguranta,si vorbind cu multi alti oameni am constatat acelasi sentiment ,fara exceptie.Felicitari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *